Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

  • Bài viết
  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
Ngày đăng: 09/11/2017, 10:13 am
Lượt xem: 145

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

Chi tiết vui lòng xem tại đây: bcktxh9thang2017.pdf
Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved