Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2017

  • Bài viết
  • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng: 04/07/2017, 08:57 am
Lượt xem: 147

Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2017.
Chi tiết vui lòng xem tại đây: bc260ubndtinh2017070302211684484.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved